Runo leśne
Runo leśne
Runo leśne
Złap oddech (2)

Działalność badawcza

Złap oddech (2)

Formularze

Złap oddech (2)

Promocje

poprzedni slajdpoprzedni slajd
następny slidenastępny slide

AktualnoŚci

Doktorat wdrożeniowy 2024

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępny jest szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku do programu „Doktorat…

Formularze

Wzory dokumentów dot. zawierania umów z przemysłem; składanych oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową; organizowania konferencji; zawierania umów o wypłatę stypendium naukowego; udzielania urlopów naukowych i kierowania na staż; postępowań doktorskich i habilitacyjnych, postępowań nostryfikacyjnych.

Formularze

Akredytowane laboratoria

Informacje na temat laboratoriów badawczych i wzorujących na Politechnice Krakowskiej.

Aktualne nabory

Lista aktualnych naborów na konkursy NCN, planowany harmonogram ogłoszenia konkursów oraz wyniki konkursów.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony